Próbna ewakuacja

Zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia z 7 czerwca w 2010 r. w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników: w szczególności szkoły, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać przynajmniej raz na rok jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W związku z powyższym firma HSE Consulting przeprowadza próbne ewakuacje obiektów. Należy pamiętać, że z każdego miejsca w obiekcie – tam gdzie przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki umożliwiającą szybką i przede wszystkim bezpieczną ewakuację. Po przeprowadzonej próbnej ewakuacji nasza firma sporządza protokół, zawierający wykaz nieprawidłowości. Ma to na celu jak najszybsze wprowadzenie zmian, w razie gdyby miała miejsce prawdziwa ewakuacja.