Możemy zaproponować Państwu outsourcing w zakresie pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma może przejąć obowiązki BHP i PPOŻ, dzięki czemu zyskacie Państwo cenny czas, który będziecie mogli poświęcić na rozwój i wzmocnienie swojej firmy, co doprowadzi do zaoszczędzenia pieniędzy i wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

Nasza firma działa kompleksowo, szkolimy pracowników różnych grup zawodowych, sporządzamy analizy stanu BHP, pomagamy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska.

Programy szkoleń są opracowywane dla konkretnych grup zawodowych i uwzględniają charakterystykę pracy osoby, bądź grupy osób, która odbyła u nas szkolenia BHP.

Możliwa jest również stała obsługa BHP państwa przedsiębiorstwa na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Świadczymy usługi m. in. z zakresu:

– prowadzenia szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne, okresowe i specjalistyczne)
– doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ
– pełna obsługa postępowań powypadkowych
– pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
– okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
– oceny ergonomii stanowisk pracy
– audyty z zakresu BHP
– opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne
– pomagamy w doborze i zakupie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
– odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację tych wystąpień
– prowadzimy i sporządzamy dokumentacje dotyczącą: wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych
– zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzanych przepisów i norm prawnych
– zapewniamy całkowite zarządzanie bazą szkoleń, nadzór nad ewidencją szkoleń BHP i badań lekarskich

Dzięki rozbudowanej strukturze jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Wypracowane standardy oraz wewnętrzne procedury pozwalają nam zapewnić usługi na najwyższym poziomie.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zadzwoń.
tel. 888 453 569, 502 836 251