Szkolenia tematyczne BHP

Przygotowujemy program i zakres (zależny od specyfiki firmy i stanowisk pracy) oraz prowadzimy szkolenia tematyczne:

  • szkolenie bezpiecznego wykonywania prac na wysokości
  • szkolenie HAKOWY – SYGNALISTA
  • szkolenie BHP przy pracy z substancjami szkodliwymi
  • szkolenie BHP – organizacja i wykonywanie prac w przestrzeniach ograniczonych
  • szkolenie BHP: praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • szkolenie BHP: ergonomia na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • Szkolenie BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
  • Szkolenie BHP: metodologia oraz praktyczne przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego – szkolenie dla członków zespołów
  • dokonujących analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • szkolenie z metodyki instruktażu stanowiskowego -dla pracowników przeprowadzających instruktaż stanowiskowy BHP