Audyt BHP

 

Zajmujemy się sprawdzaniem stanu bezpieczeństwa w firmie i dostarczamy informacji na temat tego, co należy poprawić, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. Nasze działania to nie tylko weryfikacja niebezpieczeństw jakie czyhają w pracy na zatrudnionych, ale również uświadamianie ich samych na temat tego, jak powinni zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz jak uniknąć ryzykownych sytuacji. Wprowadzamy najwyższe standardy, aktywizujemy pracowników i dążymy do tego, aby środowisko pracy było jak najbardziej przyjazne oraz bezpieczne.

  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, prowadzenie dokumentacji powypadkowej
  • opracowanie i nadzorowanie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ wynikającej z przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych firmy
  • przygotowanie i koordynacja analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ
  • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, zgłaszanie wniosków w zakresie BHP i PPOŻ
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ oraz raportowanie
  • współpracę z zewnętrznymi organami kontroli
  • bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy,
  • współpracę z kierownictwem i pracownikami w tym zakresie